Online prihláška

 Predbežná prihláška do kurzu na vodičák

Chcete sa prihlásiť do kurzu? Zavolajte, napíšte, alebo odošlite formulár!

Tel.: 0905 343 728
info@bosakova-autoskola.sk

Prosíme, dbajte na správne uvedenie telefónneho čísla a emailovej adresy. Uľahčíte tak kontakt nášho pracovníka s Vami.
UPOZORNENIE!
Táto prihláška sa stáva právne záväznou až po jej podpísaní oboma stranami. Urobte tak čo najskôr v našej pobočke. Do tej doby budete síce vedený v našej evidencii, no ak tak neurobíte najneskôr 3 týždne pred začatím kurzu, môže sa stať, že termín, ktorý ste udali už bude plne obsadený a dostanú v ňom prednosť iní záujemcovia.

Mám vážny záujem o kurz na vodičák

Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky udeľujem BOSÁKOVEJ AUTOŠKOLE súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky. Beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.

Prosíme, dbajte na správne uvedenie telefónneho čísla a emailovej adresy. Uľahčíte tak kontakt nášho pracovníka s Vami.
UPOZORNENIE!
Táto prihláška sa stáva právne záväznou až po jej podpísaní oboma stranami. Urobte tak čo najskôr v našej pobočke. Do tej doby budete síce vedený v našej evidencii, no ak tak neurobíte najneskôr 3 týždne pred začatím kurzu, môže sa stať, že termín, ktorý ste udali už bude plne obsadený a dostanú v ňom prednosť iní záujemcovia.


Vychutnajte si radosť z jazdy s vodičákom od nás!


Najbližšie kurzy:

22.07.2024 o 15:00
Kurz na sk. B,B+A1,A2,A
neuvedený
Kurz na sk. A
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK