Kondičné jazdy

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí sú síce už držiteľmi vodičského oprávnenia, ale z rôznych dôvodov im chýbajú praktické zručnosti resp. istota pri šoférovaní v takej miere, aby dokázali samostatne bezpečne jazdiť v ostrej premávke.


Značky

8/2009 Z.z.

9/2009 Z.z.

Križovatky

Testy

Študovňa


V našej autoškole ponúkame zákazníkom kondičné jazdy pod odborným dohľadom skúsených inštruktorov a to tak na autocvičisku ako aj v ostrej premávke. Kondičné jazdy sú zamerané výlučne len a len na požiadavky a potreby klienta, preto celý priebeh každej kondičnej jazdy závisý len od neho. Samozrejmosťou je oboznámenie klienta s novými právnymi predpismi v oblasti cestnej dopravy.
Záujemcovia o kondičné jazdy si môžu:
  • stanoviť počet hodín jázd
  • určiť trasu a čas výcviku (víkendy, jazda v hustej mestskej premávke, jazda v noci)
  • špecifikovať nácvik konkrétnych činností (pohyb do kopca, parkovanie, prejazd križovatkou a pod.)
  • určiť miesto pristavenia vozidla

Najbližšie kurzy:

22.07.2024 o 15:00
Kurz na skupinu B
neuvedený
Kurz na skupiny A, A1, A2
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK