Registrácia

 Registračný formulár pre prístup do študovne

Chcete získať prístup do online študovne? Vyplňte a odošlite formulár!

Registrovať sa môže len držiteľ matričného čísla vydaného našou autoškolou (NIE rodné číslo !!!). Jediným spôsobom ako toto číslo môžete získať je prihlásiť sa do jedného z naších kurzov.

V online študovni nájdete:

■  ZÁKON NR SR Č. 8/2009 Z. Z.
■  VYHLÁŠKA MV SR Č. 9/2009 Z. Z.
■  DOPRAVNÉ ZNAČKY A ZARIADENIA
■  RIEŠENÉ DOPRAVNÉ SITUÁCIE
■  ONLINE TESTY
K aktualizácii znenia právnych predpisov v online študovni dochádza vždy ku dňu nadobudnutia účinnosti ich noviel.

Prihlasovacie údaje:

Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky udeľujem BOSÁKOVEJ AUTOŠKOLE súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, uvedených v tomto elektronickom formulári za účelom vytvorenia prístupu do užívateľskej zóny. Súhlas je daný na dobu poskytovania tejto služby a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.


Vychutnajte si radosť z jazdy s vodičákom od nás!


Najbližšie kurzy:

22.07.2024 o 15:00
Kurz na sk. B,B+A1,A2,A
neuvedený
Kurz na sk. A
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK