Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Prílohy k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z.
    1. VYOBRAZENIA A VZORY DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ, ICH ČÍSLA, ROZMERY, FARBY A PRESNÉ VYHOTOVENIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
    2. VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEK, DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ
© 2009 - 2019 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2019 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK