O autoškole

Sme autoškola rodinného typu, ktorá si zakladá na spoľahlivom a zodpovednom prístupe ku svojim klientom. Našu činnosť a pôsobenie staviame na dlhoročných skúsenostiach v odbore, profesionálite a slušnosti. Naším cieľom je v maximálne možnom rozsahu poskytnúť každému žiadateľovi o vodičské oprávnenie potrebné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a umožniť mu osvojenie si takého spôsobu správania sa v cestnej premávke ako je príslušnou legislatívou pre vedenie jednotlivých kategórií motorových vozidiel požadované.

Ponúkame

Kurzy na sk. B

Kurzy na sk. A, A1, A2

Kondičné jazdy

Doškoľovanie vodičov


Výučba teórie prebieha v našej učebni na ulici Obrancov mieru 6, praktické zručnosti si osvojíte na autocvičisku pred Mestskou halou a priamo v premávke. Praktický výcvik prebieha 7 dni v týždni, ráno, počas dňa aj večer, čím sa snažíme o skrátenie priebehu trvania aj bežných (nezrýchlených) kurzov. Pri výučbe teórie používame výpočtovú a prezentačnú techniku s kvalitnými aplikáciami, ktoré sú doplňované kvalifikovaným ústnym výkladom skúseného inštruktora. Veľký dôraz kladieme samozrejme aj na vozový park a jeho príslušenstvo. Pomerne často ho obmieňame a udržujeme vždy v 100%-nom stave.

Moderná učebňa

Vlastný trenažér

Kvalitné autocvičisko

Skvelé vozidlá


Nájdete u nás

Ako prví na Slovensku sa možeme pochváliť tým, že do našej ponuky vozidiel určených na výcvik sme zaradili motocykle značky Harley Davidson a ochranné prilby sme opatrili telekomunikačným zariadením.

Mohli ste nás vidieť v TV

Myšlienka spolupatričnosti nám nie je cudzia!


Najbližšie kurzy:

22.07.2024 o 15:00
Kurz na sk. B,B+A1,A2,A
neuvedený
Kurz na sk. A
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK
© 2009 - 2024 BOSAKOVA-AUTOSKOLA.SK